Paragraf § 193b – Občanský soudní řád

§ 193b
(1) V řízení o navrácení dítěte rozhoduje soud ve věci samé rozsudkem.
(2) O ostatních věcech rozhoduje soud usnesením.
(3) V řízení o navrácení dítěte nelze přerušit řízení z důvodů uvedených v části třetí tohoto zákona, s výjimkou důvodu uvedeného v § 109 odst. 1 písm. d), a prominout zmeškání lhůty. Nelze také podat žalobu na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz