Paragraf § 369 – Občanský soudní řád

§ 369
Povolené exekuce na nemovitosti a na movité věci se dokončí podle dosavadních předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz