Paragraf § 328 – Občanský soudní řád

§ 328
(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí sepsané věci se odhadnou, pokud cena není stanovena úředně.36) Odhad provede soud; znalce přibere, pokud v jednoduchých případech nestačí odhad provedený vykonavatelem při sepsání věci.
(2) Odhad podle odstavce 1 není soudním rozhodnutím.
36) § 5 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz