Paragraf § 235g – Občanský soudní řád

§ 235g
Povolením obnovy řízení odkládá se vykonatelnost napadeného rozhodnutí.