Paragraf § 31 – Občanský soudní řád

§ 31
(1) Ustanovený zástupce má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.
(2) Byl-li zástupcem ustanoven advokát, má stejné postavení jako advokát, jemuž účastník udělil plnou moc.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz