Paragraf § 376 – Občanský soudní řád

§ 376
Účinnost zákona
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz