Paragraf § 181 – Občanský soudní řád

§ 181
(1) Účastníky řízení jsou osvojované dítě, jeho rodiče, popřípadě poručník, osvojitel a jeho manžel. Ustanovení § 180a odst. 2 zde platí obdobně.
(2) Rodiče osvojovaného dítěte nejsou účastníky řízení o osvojení tehdy, jestliže
a) jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebo
b) byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, popřípadě byli v této způsobilosti omezeni, nebo
c) dali souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům,38) anebo
d) soud pravomocně rozhodl, že k osvojení dítěte není třeba jejich souhlasu.
(3) Manžel osvojitele není účastníkem řízení, není-li k osvojení třeba jeho souhlasu.
38) § 68a zákona č. 94/1963 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz