Paragraf § 162 – Občanský soudní řád

§ 162
(1) Předběžně vykonatelné jsou rozsudky odsuzující
a) k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední 3 měsíce před vyhlášením rozsudku,
b) k navrácení dítěte, vydané v řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí podle § 193a.
(2) Na návrh může soud předběžnou vykonatelnost rozsudku vyslovit, a to ve výroku rozsudku, jestliže by jinak účastníku hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz