Paragraf § 202 – Občanský soudní řád

§ 202
(1) Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž
a) se upravuje vedení řízení;
b) byl k řízení přibrán další účastník (§ 94 odst. 3);
c) bylo zahájeno řízení bez návrhu;
d) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1);
e) bylo prominuto zmeškání lhůty;
f) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu;
g) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3;
h) byl schválen smír;
i) byl zamítnut návrh na přerušení řízení podle § 109 nebo podle § 110;
j) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b, 193d);
k) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí,
l) bylo rozhodnuto o opatřeních k zajištění podmínek pro navrácení dítěte (§ 193c).
(2) Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 2 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.
(3) Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz