Paragraf § 175zd – Občanský soudní řád

§ 175zd
(1) Notář připraví všechny potřebné podklady pro vydání usnesení soudu, návrhy na usnesení soudu a vyúčtuje svou odměnu a hotové výdaje. Nejsou-li podklady úplné, může soud věc vrátit notáři se žádostí o doplnění řízení, nebo potřebné úkony provést sám. Pokyny soudu jsou pro notáře závazné.
(2) Notář má právo podat odvolání proti výroku o odměně a hotových výdajích.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz