Paragraf § 200f – Občanský soudní řád

§ 200f
(1) Návrh ve věcech kapitálového trhu podle zvláštního zákona74) může podat jen Česká národní banka.
(2) Účastníky řízení jsou Komise jako žalobce a ti, koho Česká národní banka v návrhu označí jako žalované.
(3) K řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud žalobce.
(4) Rozhoduje se usnesením. Jednání není třeba nařizovat.
74)§ 11 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz