Paragraf § 400 – Obchodní zákoník

§ 400
Změna v osobě dlužníka nebo věřitele nemá vliv na běh promlčecí doby.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz