Paragraf § 488c – Obchodní zákoník

§ 488c
(1) Podnik nelze přenechat do podnájmu.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nájem podniku § 664, § 665 odst. 1, § 667 a 670 občanského zákoníku.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz