Paragraf § 679 – Obchodní zákoník

§ 679
(1) Účast tichého společníka na podnikání zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) výpovědí, nebyla-li smlouva uzavřena na dobu určitou,
c) dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu,
d) ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje,
e) prohlášením konkursu na majetek podnikatele nebo zamítnutím insolvenčního návrhu na majetek podnikatele pro nedostatek majetku,
f) prohlášením konkursu na majetek tichého společníka; ustanovení § 148 odst. 3 se použije přiměřeně.
(2) Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, lze smlouvu vypovědět nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz