Paragraf § 723 – Obchodní zákoník

§ 723
(1) Při předložení cestovního šeku je proplácející osoba oprávněna požadovat průkaz totožnosti předkladatele a jeho kontrolní podpis na cestovním šeku.
(2) Proplacení šeku musí být na něm potvrzeno podpisem oprávněné osoby.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz