Paragraf § 397 – Obchodní zákoník

§ 397
Nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz