Paragraf § 652 – Obchodní zákoník

§ 652
nadpis vypuštěn
(1) Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (dále jen "obchody") nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet.
(2) Obchodním zástupcem nemůže být
a) osoba, která může jako orgán zavazovat právnickou osobu,
b) společník či člen podle zákona zmocněný zavazovat ostatní společníky nebo členy, nebo
c) likvidátor nebo insolvenční správce.
(3) Ustanovení o obchodním zastoupení se nepoužijí na
a) obchodní zástupce, jejichž činnost není placena, nebo
b) osoby působící na českém nebo zahraničním regulovaném trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému nebo na komoditní burze.
(4) Smlouva o obchodním zastoupení musí mít písemnou formu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz