Paragraf § 719a – Obchodní zákoník

§ 719a
Ustanovení § 715a se na smlouvu o vkladovém účtu použije obdobně.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz