Paragraf § 493 – Obchodní zákoník

§ 493
(1) Vznikem kupní smlouvy (§ 492) přechází na kupujícího vlastnické právo k movité věci. Vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí.
(2) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího vznikem kupní smlouvy (§ 492).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz