Paragraf § 265 – Obchodní zákoník

§ 265
Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz