Paragraf § 676 – Obchodní zákoník

§ 676
(1) Pro určení podílu tichého společníka na výsledku podnikání je rozhodná účetní závěrka.
(2) Tichému společníku vzniká nárok na podíl ze zisku do 30 dnů po vyhotovení účetní závěrky. Je-li podnikatelem právnická osoba, běží tato lhůta od schválení této závěrky v souladu s jejími stanovami, společenskou smlouvou nebo zákonem.
(3) Při pozdější ztrátě není společník povinen přijatý podíl na zisku vracet.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz