Paragraf § 237 – Obchodní zákoník

§ 237
Orgány družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise,
d) další orgány družstva podle stanov.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz