Paragraf § 640 – Obchodní zákoník

§ 640
Oprávnění požadovat smluvený provoz dopravního prostředku může objednatel postoupit jiné osobě.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz