Paragraf § 82 – Obchodní zákoník

§ 82
(1) Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
(2) Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz