Paragraf § 563 – Obchodní zákoník

§ 563
(1) Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.
(2) Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 429 až 431.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz