Paragraf § 79a – Obchodní zákoník

§ 79a
Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz