Paragraf § 151 – Obchodní zákoník

§ 151
Kromě případů uvedených v § 68 se společnost zrušuje:
a) rozhodnutím soudu podle ustanovení § 152,
b) z jiných důvodů uvedených ve společenské smlouvě.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz