Paragraf § 488b – Obchodní zákoník

§ 488b
Základní ustanovení
(1) Smlouvou o nájmu podniku se pronajímatel zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné.
(2) Ve smlouvě musí být dohodnuta výše nájemného nebo způsob jejího určení.
(3) Smlouva o nájmu podniku musí mít písemnou formu.
(4) Smlouva o nájmu podniku nemůže nabýt účinnosti přede dnem zveřejnění podle § 33 odst. 1.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz