Paragraf § 477 – Obchodní zákoník

§ 477
(1) Na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje.
(2) Přechod pohledávek se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek.
(3) K přechodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající však ručí za splnění převedených závazků kupujícím.
(4) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazků a prodávající dlužníkům přechod pohledávek na kupujícího.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz