Paragraf § 310 – Obchodní zákoník

§ 310
Právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz