Paragraf § 722 – Obchodní zákoník

§ 722
(1) Cestovní šek musí obsahovat:
a) označení, že jde o cestovní šek,
b) příkaz nebo slib vyplatit určitou částku oprávněné osobě,
c) firmu, název nebo jméno výstavce, jeho podpis nebo dostatečnou náhradu podpisu.
(2) Obsahuje-li cestovní šek příkaz k placení, musí obsahovat i označení osoby, které je příkaz určen.
(3) Není-li v cestovním šeku uvedeno označení oprávněné osoby, může proplacení šeku požadovat, kdo šek předloží.
(4) Cestovní šek lze vystavit i na jinou než českou měnu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz