Paragraf § 678 – Obchodní zákoník

§ 678
(1) Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání vznikají pouze podnikateli.
(2) Tichý společník však ručí za závazky podnikatele, jestliže
a) jeho jméno je obsaženo ve firmě podnikatele, nebo
b) prohlásí osobě, s níž jedná podnikatel o uzavření smlouvy, že oba podnikají společně.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz