Paragraf § 38 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 38
Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz