Paragraf § 122b – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 122b
Prováděcí právní předpis stanoví technické prostředky a způsob zpracování údajů v registru řidičů a v centrálním registru a způsob předávání údajů z registru řidičů do centrálního registru.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz