Paragraf § 91 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 91
Další podmínky k udělení řidičského oprávnění
(1) Řidičské oprávnění
a) skupiny D nebo podskupiny D1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B,
b) skupiny C nebo podskupiny C1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,
c) skupiny B + E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B,
d) skupiny C + E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny C,
e) podskupiny C1 + E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění podskupiny C1,
f) skupiny D + E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny D,
g) podskupiny D1 + E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění podskupiny D1.
(2) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu
a) C + E nebo D + E platí i pro skupinu B + E,
b) C + E platí i pro skupinu D + E, pokud má držitel řidičské oprávnění skupiny D.
(3) Žadatel o řidičské oprávnění skupiny A podle § 83 odst. 1 písm. e) a odst. 3 musí
a) být držitelem řidičského oprávnění skupiny A uděleného podle § 83 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a složit doplňovací zkoušku podle zvláštního právního předpisu4), nebo
b) absolvovat výcvik k získání řidičského oprávnění a zkoušku z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu4) na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně 35 kW.
4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz