Paragraf § 132 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 132
(1) Řízení zahájená před nabytím účinnosti zákona se ukončí podle dosavadních právních předpisů.
(2) Doklady týkající se řidičských oprávnění a řidičských průkazů vydané před účinností zákona se považují za doklady vydané podle tohoto zákona.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz