Paragraf § 143 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 143
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz