Paragraf § 37 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 37
Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto zákona.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz