Paragraf § 50 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 50
Přeprava osob vozidlem taxislužby
(1) Oprávnění podle § 49 odst. 4 platí obdobně i pro řidiče vozidla taxislužby.21)
(2) Osoby nastupující do vozidla taxislužby a vystupující z něj jsou povinny řídit se pokyny řidiče tohoto vozidla.
21) Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz