Paragraf § 123 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 123
Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod
(1) Evidenci dopravních nehod vede policie.
(2) Evidence dopravních nehod obsahuje
a) údaje o účastnících dopravní nehody,
b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě,
c) údaje o místu a době dopravní nehody,
d) údaje o příčinách dopravní nehody.
(3) Centrální evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo vnitra. Policie předává aktualizované podklady do centrální evidence dopravních nehod.
(4) Pro výdej údajů z evidence dopravních nehod platí obdobně ustanovení § 121.
(5) Údaje z evidence dopravních nehod se právnickým a fyzickým osobám podle § 121 odst. 1 písm. c), f) a g) poskytují pouze za úhradu, jejíž druh a výši stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz