Paragraf § 128a – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 128a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz