Paragraf § 136 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 136
Platnost dosavadních speciálních označení
Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou na zdraví, označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou nebo označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou, která byla vydána podle stávajících právních předpisů, platí do 30. června 2001.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz