Paragraf § 135 – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 135
Platnost dosavadních mezinárodních řidičských průkazů
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle dosavadních právních předpisů platí po dobu jeho platnosti i po nabytí účinnosti zákona.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz