Paragraf § 183 – Správní řád

§ 183
Zrušuje se zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz