Paragraf § 123 – Správní řád

§ 123
(1) Exekuce se provede tak, že oprávněná úřední osoba z vyklizovaného objektu
a) odstraní movité věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i movité věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném objektu, a
b) vykáže povinného a všechny, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.
(2) Movité věci odstraněné z vyklizovaného objektu se odevzdají povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz