Paragraf § 112 – Správní řád

§ 112
Způsoby provedení exekuce
Exekuce k vymožení nepeněžité povinnosti se řídí povahou uložené povinnosti. Lze ji nařídit a provést těmito způsoby:
a) náhradním výkonem v případě zastupitelných plnění,
b) přímým vynucením v případě nezastupitelných plnění, zejména vyklizením, odebráním movité věci a předvedením, nebo
c) ukládáním donucovacích pokut.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz