Paragraf § 43 – Správní řád

§ 43
Odložení věci
(1) Řízení o žádosti (§ 44) není zahájeno a správní orgán věc usnesením odloží v případě, že
a) vůči němu byl učiněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, nebo
b) bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.
(2) Usnesení o odložení věci se vždy oznamuje osobě, které se týká, je-li známa, a podateli.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz