Paragraf § 118 – Správní řád

§ 118
Společná ustanovení
(1) Při postupu podle tohoto dílu se obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně ustanovení hlav I až X této části.
(2) Účastníkem podle § 27 odst. 1 se při postupu podle tohoto dílu rozumí povinný.
(3) Při postupu podle tohoto dílu nelze prominout zmeškání úkonu. Nelze ani obnovit řízení nebo vydat nové rozhodnutí.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz