Paragraf § 110 – Správní řád

§ 110
Nařízení exekuce
Exekuční správní orgán nařídí exekuci vydáním exekučního příkazu
a) z moci úřední, jestliže je příslušným exekučním správním orgánem; přitom neplatí lhůta uvedená v § 80 odst. 2,
b) na žádost osoby oprávněné z exekučního titulu, nebo
c) na žádost správního orgánu podle § 107 odst. 2.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz