Paragraf § 184 – Správní řád

§ 184
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz